KIHON Kizami - sanbon ren tzuki (A)
Ren tzuki (A)
Age uke - gyaku tzuki (R)
Soto uke - empi - uraken - gyaku tzuki (A)
Uchi uke - kizami tzuki - gyaku tzuki (R)
Gedan uke - mae geri (same place) gyaku tzuki (R)
Shuto uke - age uke (same arm) nukite (R)
Mae ashi - mawashi geri* (A)
Mawashi ashi - mae geri* (A)
Yoko keage (A)
Yoko kekomi (A)
Ura mawashi geri (A)
Ushiro geri (A)
Ushiro mawashi geri (A)
Kakato otoshi geri (A)
Combination Mae geri - kekomi - gyaku tzuki
Mawashi geri- mae geri - oi tzuki
KUMITE Ippon Kumite - both sides

(yodan/ chudan/ mae geri/ mawashi/ kekomi/  ura mawashi / ushiro / ushiro mawashi / kakato otoshi) * counterattack with gyaku tzuki

JUTSU 3 seated, 3 standing techniques
KATA

TEKKI SHODAN
Explication and Bunkai

*(A) 5 x Forward   *(B) 5 x Backward

(734) 447-3000
(734) 365-6925 Call/Text

Training Locations:

 

usankf_logo.jpg        usankf_logo.jpg      International Budo Ryokukai    aauLogo   

Made by ONTECH FORCE